Beg perkataan alam sekitar adalah pinjaman perkataan daripada

Beg plastik adalah digunakan untuk
memuatkan barang-barang yang dibeli dari pasar raya,kedai dan gudang
beli-belah.Amalan penggunaan beg plastik telah dijadikan sebagai kebiasaan
sejak dahulu lagi.Kesedaran masyarakat terhadap penggunaan beg plastik di
negara kita masih rendah berbanding dengan negara lain yang lebih maju.Hal ini
demikian adalah untuk memastikan bumi kita bebas daripada sebarang pencemaran
alam sekitar.

    
Oleh sebab itu,Kerajaan Negeri Selangor telah melaksanakan Hari Tanpa
Beg Plastik untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai penggunaan beg plastik
dan kesan penggunaan beg plastik terhadap alam sekitar.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

    
Plastik ialah bahan sintetik yang tidak akan reput dalam timbunan
sampah.Oleh sebab itu,plastik dikatakan sebagai bahan yang tidak mesra
alam.Plastik yang digunakan seperti polietilena,polipropilina dan polivil klorida
adalah dihasilkan melalui proses kimia melalui bahan kimia.Oleh itu,mulai 1
Januari 2017,kerajaan negeri Selangor telah melaksanakan ‘Hari Tanpa Beg
Plastik’ tujuh hari seminggu,berbanding dengan pelaksanaan tidak menggunakan
beg plastik pada setiap hari Sabtu.Tujuan kempen ini diadakan adalah untuk
mengurangkan penggunaan beg plastik dalam kalangan masyarakat supaya dapat
mewujudkan negarayang lebih bersih dan ceria.

    
Menurut  Russell
Jones, 1978, Arabic Loan-Words in
Indonesian. A check-list of words of Arabic and Persian origin in Bahasa
Indonesia and Traditional Malay, in the Reformed Spelling. London: School of
Oriental and African Studies,dari https://ms.wikipedia.org/wiki/Alam_sekitar,
perkataan alam sekitar adalah pinjaman perkataan daripada bahasa arab.Alam sekitar atau flora dan fauna ialah semua benda
hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau
sebahagian daripada bumi.Alam sekitar  yang terdiri daripada beberapa komponen iaitu unit
landskap sebagai sistem semula jdai yang tidak melibatkan manusia dan fenomena
fizikal seperti air,udara,iklim,tenaga,sinaran,kemagnetan dan cas elektrik yang
tidak meudkan hasil akibat daripada aktiviti manisia.

    
 Menurut
Kamus Dewan Edisi Keempat,2010,Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka,ekologi
bermaksud kajian hubungan antara organisma hidup dengan persekitaran atau
hubungan antara binatang,tumbuhan dan manusia dengan persekitaran ataupun
keseimbangan sistem –mengalami kerosakan sehingga menimbulkan pelbagai bencana.
Menurut Kamus Dewan Edisi Kedua,2008,Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan
Pustaka,ekologi ialah istilah ilmu tentang hubungan antara makhluk hidup dengan
keadaan persekitaran.