t eeuw, voelen ze zich niet echt

t dat er geen referendum georganiseerd mag worden als de organisators geen toestemming gekregen hebben van de staat om het referendum uit te voeren. In de Spaanse grondwet staat ook dat Spanje ondeelbaar is. Artikel 155 van de Spaanse grondwet stelt dat de bevoegdheden van een autonome staat afgenomen kunnen worden als de autonome staat de wet niet naleeft of als het beeld van Spanje ernstig geschaad wordt door de acties van de autonome staat. Voordat de staat actie onderneemt, moet er wel een absolute meerderheid bereikt worden door de senaat. Eenmaal dat ze die heeft kan Spanje maatregelen beginnen trekken zodat de autonome staat terug voldoet aan de verplichtingen. 2. De Catalaanse onafhankelijkheidskwestie Catalonië had geen toestemming van Spanje om het referendum uit te voeren, Puigdemont zou toestemming gevraagd moeten hebben aan de premier van Spanje, Mariano Rajoy. Puigdemont probeert Spanje ook te scheiden, wat ook tegen de grondwet is. Hierdoor noemt Rajoy het referendum illegaal en in strijd met de Spaanse grondwet.3. Redenen onafhankelijkheidWat is nu de exacte reden voor hun drang naar onafhankelijkheid? Er zijn meerdere redenen die ik hieronder zal verklaren.3.1 CultuurCatalonië beschikt over een eigen taal en eigen culturele tradities, ze hebben zelfs hun eigen vlag en volksdans. Maar door de onderdrukking van Spanje is hun cultuur vaak in gevaar gekomen. De Catalaanse staat zou het onderwijs in het Catalaans behouden, hierdoor blijft de aangeleerde kennis nationalistisch (door de geschiedenis van Catalonië aan te leren op school) en cultuurgebonden. Geschiedenis, Catalonië bestond al eerder dan Spanje en is altijd autonoom geweest, het heette vroeger de ‘Catalaanse republiek’. Dit was tot de Spaanse Successieoorlog in 1714 toen Catalonië een onderdeel van Spanje werd. De Spanjaarden onderdrukten de Catalanen door het opleggen van de Spaanse cultuur (taal, godsdienst, vlag) aan de Catalanen. De Catalanen vragen al decennia voor hun onafhankelijkheid maar Spanje is er nooit op ingegaan.3.2 NationalismeDoor het aangewakkerde nationalisme in de twintigste eeuw, voelen ze zich niet echt Spaans.  ‘Catalonia is not Spain’ is een spreuk die de nationalistische Catalanen vaak gebruiken, hier kan je zien dat ze zich duidelijk willen onderscheiden van Spanje. Een eigen staat zou betekenen dat Catalonië hun identiteit kan herstellen, die eeuwen geleden wel bestond maar die langzamerhand verdween door het fusioneren met andere koninkrijken.3.3 PolitiekDoor onafhankelijk te worden kunnen ze de touwtjes wat meer in eigen handen nemen op politiek vlak. Desondanks Catalonië al een autonome gemeenschap is, willen ze volledige autonomie, ze willen een onafhankelijke republiek. Zo zouden ze hun eigen bestuur beter kunnen gaan regelen. Doordat Catalonië onafhankelijk zou worden, zou de volledige macht bij het land zelf liggen, terwijl ze nu vaak moeten handelen als er toelating komt van Spanje. Als de volledige soevereiniteit bij Catalonië zou liggen zullen Catalanen meer capaciteit hebben om zelf te beslissen en het land te besturen. Hierdoor zal het beleid beter worden aangepast aan de specifieke behoeften van het Catalaanse volk.3.4 EconomieOp economisch vlak speelt Catalonië een zeer grote rol. Catalonië is 6% van de oppervlakte van Spanje; telt 16% van de inwoners van Spanje maar toch zorgt Catalonië voor 20% van Spanje’s bruto binnenlands product (255 miljoen dollar). Dit komt doordat dit kleine deel van Spanje het meest geïndustrialiseerd is. De voornaamste oorzaak is de aanwezigheid van Barcelona (tweede grootste stad van Spanje). De belastingen die ze op hun bruto binnenlands product moeten betalen, liggen vrij hoog doordat ze economisch zo succesvol zijn. Ondanks hun hoge belastingen investeert de overheid nauwelijks in Catalonië omdat het geld allemaal naar de armere regio’s van Spanje gaat om hulp te verlenen. De Catalanen willen hun eigen toekomst maken met het geld dat zij verdienen door hard te werken. Ze willen niet langer afgeremd worden door het belastinggeld dat ze nooit meer gaan terugzien. ‘Espanya ens roba’ (Spanje steelt ons geld) is nog een gekende spreuk in Catalonië. Omdat Catalonië een rijke regio is waar de economie bloeit, geloven Catalanen dat er genoeg middelen beschikbaar zijn om economisch zelfstandig te zijn.xxx 3.5 GeschiedenisDe Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) bracht hier weer verandering in. De Spaanse dictator Francisco Franco verbood zoveel mogelijk wat Catalaans was, omdat dat volgens hem niet tot het Spaanse rijk hoorde. De Catalaanse cultuur werd gedurende zijn bewind hardhandig onderdrukt. Honderden Catalanen die de regels overtraden, werden gedood. Na de dood van Franco in 1975 kwam er voor heel Spanje, inclusief Catalonië, een einde aan de dictatuur. In 1979 kreeg de regio een onafhankelijkheidsstatuut, waardoor het een autonome regio binnen het Spaanse Koninkrijk werd.3.6 DemocratieDe drang naar onafhankelijkheid is ook een kwestie van democratie. Dit is het laatste belangrijke argument. Ondanks het volk al decennia verlangt naar onafhankelijkheid, wordt dit nooit geschonken. Het is duidelijk dat het volk geen inspraak heeft in het bestuur. Spanje negeert de democratische rechten totaal. Dit zie je vooral doordat de Spaanse regering iedere keer opnieuw de officiële referenda die gemaakt worden ontkent en verbiedt.4. Naar een referendum5. Empirisch onderzoekAls empirisch onderzoek heb ik een online enquête gemaakt waaraan 35 personen hebben deelgenomen, ik heb ze vijf verschillende vragen laten beantwoorden. De eerste vraag luidt als volgt “Hoe goed bent u ingelicht over het Catalaans referendum?”. Uit de antwoorden kunnen we besluiten dat de meesten wel weten wat er aan de hand is maar de gebeurtenissen in de actualiteit niet echt opvolgen, ze  zijn matig ingelicht.De tweede vraag luidt als volgt “Vindt u dat Catalonië meer te zeggen moet hebben?”. De meerderheid antwoordde hierop ja maar de stemmen zijn relatief gelijk verdeeld.De derde vraag luidt als volgt “Vindt u dat Catalonië volledig zelfstandig de keuze moeten kunnen maken om onafhankelijk te worden?” 18 mensen stemden ja, 15 mensen stemden nee en 2 mensen hebben niet geantwoord, als je naar de percentages kijkt zie je dat 55% van degenen die gestemd hebben ja stemt en 45% nee, de stemmen zijn gelijk verdeeld.De vierde vraag luidt als volgt “Vindt u het arrestatiebevel van Puigdemont en zijn partijleden acceptabel?” Hier zien we een grote meerderheid voor ja, ondanks dat de meningen gelijk verdeeld zijn over de autoriteit en de onafhankelijkheid van Catalonië vindt 81% toch dat het arrestatiebevel niet aanvaardbaar is.De vijfde vraag luidt als volgt “Bent u eerder voor de onafhankelijkheid van Catalonië of bent u voor de eenheid van Spanje?” Hier zien we dat de meerderheid voor de eenheid van Spanje kiest, slechts ? van de stemmen stemt voor de onafhankelijkheid van Catalonië. Als we kijken naar vraag 2 en 3 zien we dat de stemmen relatief gelijk zijn over